امام وانقلاب

حضرت امام خميني(ره) با برنامه‌ريزي دقيق و تنظيم راهبردهاي سرنوشت‌ساز و تاكتيك حركت انقلاب و اعتماد به نفس فوق‌العاده و اراده پولادين خود توانستند نظام جمهوري اسلامي ايران را بنيانگذاري كنند.

 

انقلاب اسلامي ايران به رهبري حضرت امام خميني(ره) با ديگر انقلاب‌هاي عصر خود و پس از آن تفاوت داشت، انقلابي كه نسل نظريه‌هاي انقلاب را تغيير داد و با آوردن ايدئولوژي مذهبي به صحنه، مذهب را با سياست در جهان امروز هم‌خوان كرد.

 

گسترش ايدئولوژي انقلابي يكي از شرايط بنيادي وقوع انقلاب اسلامي ايران است. حضرت امام خميني(ره) بدون ترديد در راهبري قشرهاي مختلف مردم ايران تا رسيدن به نتيجه، يعني پيروزي انقلاب اسلامي ايران در سال 1357، نقش بي بديلي داشتند كه كمتر در تاريخ ايران و حتي تاريخ جهان شخصيت كاريزمايي مانند امام خميني(ره) مي‌توان مشاهده كرد.

 

حضرت امام خميني(ره) كه با درس‌هاي حكومت اسلامي و ولايت فقيه در سال 1348 در زمان تبعيد در نجف اشرف، حكومت جايگزين را براي رژيم ستمشاهي معرفي كردند، با پيروزي انقلاب اسلامي، تشكيل نظام جمهوري اسلامي ايران را به رفراندوم عمومي گذاشتند و سپس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به آراي عمومي گذارده شد و بدين ترتيب نظامي اسلامي تشكيل شد.

 

هر انقلابي بر سه پايه اساسي استوار مي‌شود و به كمك آنان به پيروزي مي‌رسد. انقلاب اسلامي ايران نيز بر اساس سه اصل اساسي ايدئولوژي و مكتب انقلاب و طرز تفكر انقلابي ، رهبري انقلاب و امكانات و سلاح انقلاب ، به پيروزي رسيد و امروز به الگويي براي ملت‌هاي مسلمان و آزادي‌خواه تبديل شده است.

 

در بين اين سه اصل، اصل رهبري به مراتب از اهميت ويژه‌اي در مقايسه با دواصل ديگر برخوردار است.

 

همه انقلاب‌ها داراي رهبري هستند تا به پيروزي برسند و حضرت امام خميني(ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و هم‌اكنون خلف ايشان حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، رهبر معظم انقلاب اسلامي در عرصه رهبري انقلاب اسلامي با ديگر رهبران انقلاب‌هاي ديگر قابل قياس نيستند.

 

رهبري حضرت امام خميني(ره) بر اساس مكتب اسلام كه مكتبي الهي است، شكل گرفت و از اين منظر با تفكرهاي مكتب‌هاي ديگر متفاوت است و امروز نيز مكتب امام خميني(ره) بر اساس اسلام از سوي خلف ايشان، رهبر معظم انقلاب اسلامي تداوم دارد.

 

پيروزي انقلاب اسلامي و تاثيرهاي آن در شكل‌گيري بيداري اسلامي
انقلاب اسلامي ايران در بيداري جهان اسلام و بر دنياي غرب و شرق تأثير فوق‌العاده‌اي گذاشته و سبب  بازگشت مسلمانان به خويشتن اسلامي و هويت ديني خود شده و گرايش به سوي دين اسلام را در جهان تقويت كرده است.

 

انقلاب اسلامي ايران با طرح دوباره‌ي دين در عرصه‌ي زندگي سياسي و اجتماعي، اسلام و باورهاي ديني را به‌عنوان عامل بالنده در سرنوشت جوامع انساني مطرح كرد.

 

با پيروزي انقلاب اسلامي ايران، جمهوري اسلامي با اتكاء به نيروي مردمي و مكتب اسلام در همه ابعاد نظامي، سياسي و اقتصادي روز به روز قدرتمند شد و اين انقلاب در طول بيش از سه دهه حيات خود با وجود توطئه‌هاي مختلف همچنان به طور شاداب به حركت خود ادامه مي‌دهد.

 

با پيروزي انقلاب اسلامي ايران فصل جديدي در جهان اسلام شكل گرفت و به مرور حركت‌هاي مقطعي قبل از پيروزي انقلاب ايران كه سركوب شده بود، دوباره جان تازه‌اي گرفت.

 

محمد اقبال لاهوري يا علامه اقبال، شاعر و سياستمدار پاكستاني در كتاب فلسفه خود پيش‌بيني كرده بود كه تهران در آينده قرارگاه مسلمانان جهان خواهد شد.

 

بي ترديد انقلاب اسلامي ايران تحت رهبري حضرت امام خميني(ره) با تاكيد بر اشتراك‌هاي مسلمانان سراسر جهان و با زنده كردن روح بيداري و خيزش اسلامي، توانست اعتماد به نفس را به توده‌هاي مسلمانان باز گرداند.

 

انقلاب اسلامي ايران يكي از عوامل مهم و تأثيرگذار در پيشبرد روند بيداري و آگاهي مسلمانان و افزايش فعاليت‌هاي مؤثر اسلامي در جوامع مسلمانان بوده است. اين انقلاب سبب تغيير و دگرگوني معادلات سياسي و موازنه قوا در مقياس جهاني به سود ملت‌هاي اسلامي شده است و اكنون با گذشت بيش از سه دهه از حيات انقلاب اسلامي، راهبرد تفكر اسلامي به مثابه الگويي نجات‌بخش براي تمام ملت‌هاي اسلامي و بشريت محسوب مي‌شود.

 

در چارچوب اين الگو ، موارد مشتركي بين انقلاب اسلامي ايران و آرمان‌هاي جهان اسلام از جمله ايده واحد، آرمان مشترك، دشمن يكسان، وحدت‏گرايي و مردم‌مداري وجود دارد. براي مثال، بر اساس آرمان مشترك، انقلاب اسلامي ايران و جنبش‌هاي اسلامي معاصر، خواهان برچيده شدن ظلم و فساد و اجراي قوانين اسلامي و استقرار حكومت اسلامي هستند. همچنين بر اساس مردم‌مداري، رهبري انقلاب اسلامي بر اين باور بودند كه بايد به ملت‌ها بها داد نه به دولت‌ها. بر اساس همين ايده، امروز موج بيداري اسلامي با محوريت مردم شكل گرفته و همچنان در راستاي اهداف متعالي خود در حركت است.

 

مصداق‌هاي تاثيرگذاري انقلاب اسلامي بر بيداري اسلامي
امام خميني(ره) بر پايه تكيه بر دين، مفهوم قدرت را تغيير دادند و مسلمانان دريافتند كه قدرت واقعي، همان قدرت الهي است و به كمك چنين قدرتي مي‌توانند به حقوق خويش دست يابند.

 

حضرت امام خميني(ره) به همه مسلمانان و مستضعفان جهان نشان دادند كه تنها راه دست‌يابي به مشروعيت و مقبوليت، عمل بر پايه آخرين دين الهي، يعني اسلام است. ديني كه براي همه جهان، برنامه و سخن دارد. حضرت امام خميني(ره) و انقلاب اسلامي ايران به خوبي نشان دادند كه تنها راه نجات بشريت، اسلام است.

 

پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، تشكل‌هاي مردمي متعددي به طور خودجوش شكل گرفت و ارتباط اين تشكل‌ها با ديگر نقاط جهان برقرار و تا حدي اين موضوع براي ديگر ملت‌ها الگو شد.

 

به سبب الگوي ارائه شده از سوي انقلاب اسلامي براي حضور سياسي اجتماعي، مردم ديگر كشورها به تدريج به آن چه از دست داده بودند، آگاه شدند و نمونه آن را امروز در كشورهاي مختلف منطقه مي‌توان مشاهده كرد.

 

همچنين انقلاب اسلامي ايران، انديشه تلاش براي تحقق برابري و عدالت اجتماعي را در بين مردم منطقه و جهان تشديد كرد و واكنش مسلمانان در برابر غرب و غرب‌زدگي، در همين چارچوب قابل بررسي است.

 

اين موضوع امروز به طور واضح در اعتراض‌هاي مردمي در كشورهاي اروپايي و آمريكا قابل مشاهده است كه براي تحقق عدالت و برابري اقتصادي تلاش مي‌كنند.

 

دكتر حسن الترابي، رئيس جبهه اسلامي سودان معتقد است كه انقلاب اسلامي ايران، انديشه كار مردمي و استفاده از توده‌هاي مردم را به عنوان هديه‌اي گران‌بها به تجربه‌هاي دعوت اسلامي در جهان اسلام هديه كرد.

 

گرايش به انديشه كار مردمي، جنبش‌هاي اسلامي را به سوي وحدت طلبي مذهبي و قومي سوق داده است كه مي‌توان اوج آن را در انقلاب‌هاي عربي منطقه مشاهده كرد.

 

سخن آخر
بدون شك مي‌توان گفت امروز، انقلاب اسلامي ايران با تاكيد بر اصل استقلال‌خواهي و مبارزه با استكبار، سرلوحه حركت‌هاي مردمي در كشورهاي منطقه و اسلامي شده است.

 

تاثيرگذاري انقلاب اسلامي ايران در بعد سياسي و نقش مردم در قدرت و حكومت‌داري به طور آشكار در حركت امت اسلامي قابل مشاهده است و ملت‌ها پس از سال‌ها به دنبال نقش‌آفريني در عرصه سياسي و داشتن دولتي اسلامي هستند.

/ 0 نظر / 8 بازدید