آینده انقلاب ووظایف ما

۱۱۷۹۴: پرسش: وظيفة ما جوانان در قبال انقلاب اسلامي چيست؟

پاسخ: در پاسخ به اين پرسش بايد دو قضيه را مورد بحث قرار دهيم، يكي بحث روحانيت كه شامل حوزه هم مي شود و ديگر بحث انقلاب كه خود به خود جريان رهبري انقلاب را در برمي گيرد.
انقلاب اسلامي و وظايف جوانان بايد توجه داشت كه انقلاب اسلامي ايران و تشكيل حكومت اسلامي ايران يكي از مهمترين و در عين حال مردمي¬ترين پديده در ميان اتفاقات چندين قرن اخير دنيا است چرا كه انقلاب موجب حفظ اقتدار و استقلال و عزت همة ايرانيان شد. همان عزت و افتداري كه قرن-هاي متمادي با استعمار و سلطه¬جويي استثمارگران به چالش كشيده شده بود. به اين ترتيب كاملاً واضح است كه قدرت¬هاي استكباري دنيا انواع و اقسام توطئه¬هاي را بر عليه اين انقلاب و حكومت و بر عليه ولايت فقيه، زمينه¬سازي و اعمال مي¬كنند در اين ميان وظيفة ملت ايران، به ويژه جوانان چيست؟
به عقيدة ما جوانان بايد با حفظ اصل اعتدال، به طور معقول و منطقي از انقلاب و رهبر آن دفاع كنند و بايد بدانند هرگونه طرفداري افراطي از روي احساسات تهي از تعقل و تدبير، نه تنها موجب تقويت و اقتدار انقلاب و رهبر آن نمي¬شود بلكه موجب تضعيف آن مي¬گردد. جوانان بايد با احساسات و شور همراه با شعور و منطق از انقلاب و رهبري دفاع كنند. حال سؤال اينجاست كه راه¬هاي دفاع از انقلاب چيست و وظايف جوانان در اين مورد چه مي¬باشد در اين مورد ذكر دو مورد مهم به نظر مي¬رسد:
اول: آنكه جوانان بايد پشتيبان ولايت فقيه بوده و سخنان و راه¬كارهاي حضرت امام (ره) را دقيقاً به كار بندند در حال حاضر هم بايد با دفاع و پشتيباني كامل از حضرت آيت الله خامنه¬اي فرامين و فرمايشات ايشان را مدنظر قرار داده و به آن عمل كنند.
دوم: جوانان عزيز بايد خطرات و آسيب¬هايي كه انقلاب و نظام ما را تهديد مي¬كند با بصيرت تمام شناخته و در مقابل آن بايستند و به طور خلاصه بايد دانست كه خطرات و آسيب هايي كه انقلاب و نظام ما را تهديد مي كند از اين قرارند:
۱. تضعيف ولايت فقيه، ۲. ترويج جدايي دين از سياست. ۳. تضعيف ارگان¬ها و نهادهاي قانوني كشور. ۴. تضعيف وترور شخصيت روحانيّت و تلاش در جهت جدايي آنها از مردم و به انزوا كشاندن آنها. ۵. ايجاد يأس و نااميدي در ميان مردم. ۶. حذف نيروهاي مخلص انقلاب و امام. ۷. ايجاد تفرقه و تشتت در جامعه. ۸. تهاجم همه جانبة فرهنگي و رواج فساد و اباحه¬گري در جامعه. ۹. شايعه پراكني. ۱۰. تضعيف مباني ديني و...
اين مسايل، خلاصه¬اي از دهها آسيب و خطري است كه دشمنان با تمام توان سعي در تضعيف و در نهايت براندازي انقلاب و جمهوري اسلامي دارند. به عقيدة ما بهترين وظيفة آنست كه ضمن هوشياري و دقت نظر، همة ما حول محور ولي فقيه باشيم و در همة عرصه¬ها حضوري فعال داشته باشيم. علاوة بر اين بايد ضمن شناختن اين خطرات و آسيب¬ها، راه¬هاي برخورد با توطئه دشمنان براي حفظ انقلاب را بدانيم.
راههاي برخورد با توطئه دشمنان براي حفظ انقلاب :
با توجه به سخنان رهبر معظم انقلاب، ميشود وصول به اين راه¬هاي را در كلام ايشان جستجو كرد:
۱. تداوم راه و ياد امام خميني (ره) : بيشك يكي از بهترين راه¬كارهاي مقابله با توطئه¬ها آن است كه راه و خواستة حضرت امام (ره) عملي شود. رهبري در اين مورد مي¬فرمايد: ما نبايد بگذاريم نظام اسلامي از ريشة خود «امام» جدا شود.
۲. پافشاري بر اصول و ارزش¬هاي الهي:
۳. حفظ ارتباط با خدا و اخلاص در عمل و تعميق معارف اسلامي: رهبر انقلاب: راه نجات، صلاح و پيروزي بر دشمنان خبيث، حفظ ارتباط با خدا، توكل بر او، نترسيدن از دشمنان خدا و با همه وجود حمايت و حراست از جمهوري اسلامي مي دانند.
۴. حفظ وحدت كلمه: ايشان مي¬فرمايند: وحدت كلمه، رمز پيروزي ملت ايران در مراحل مختلف بوده است.
۵. دشمن¬شناسي و تداوم مبارزه با دشمن و حفظ آمادگي دفاعي: رهبرمعظم انقلاب مي¬فرمايند: كشور و ملت ايران به مناسبت سوابق تاريخي، اقتصادي و سياسي كه در دنيا براي خود تعريف كرده است دشمناني دارد. ايشان در جاي ديگري تأكيد مي¬كنند ما آمادگي براي دفاع از انقلاب را هميشه لازم مي¬دانيم، نبايد روزي بر ما بگذرد كه اهميت آمادگي عمومي، مغفول عنه واقع شود.
۶. خسته نشدن و جذب دنيا و راحتي آن نگرديدن: رهبر انقلاب امروزه هدف امريكا و استكبار اين است كه انقلاب و جمهوري اسلامي و ملت ايران را وادار كند كه اعلان نمايد از حرف خود و حرف امام برگشته است... امروز هم اگر مي¬خواهيد ايران عزيز و سربلند بشود...راهش ايستادگي در مقابل توقعات دشمن است.
۷. طرد كامل فرهنگ منحط غربي: ايشان در اين مورد نيز مي¬فرمايند: فرهنگ غرب، فرهنگ برنامه-ريزي براي فساد است، فرهنگ دشمني و بغض با ارزش¬ها و درخشندگي¬ها و فضيلت¬هاي انساني است... جوانان عزيز!‌دشمن روي شما سرمايه¬گذاري زيادي مي¬كند، حواستان جمع باشد...
نتيجه بحث: با توجه به مطالبي كه بيان نموديم به طور كلي وظايف جوانان در قبال انقلاب به شرح زير مي¬باشد:
گوش به فرمان رهبري بوده و ولايت فقيه را محور حركات سياسي و فرهنگي خود قرار دهند و آسيب¬ها و خطراتي كه نظام و انقلاب را تهديد مي كند بشناسد و سپس با راه كارهايي كه توسط مقام معظم رهبري بيان شد و ما ذكر كرديم، در مقابل اين توطئه ها و آفات بايستند.
در پايان از خداوند مي خواهيم كه اين انقلاب و نظام و به ويژه دين ما را حفظ بدارد. انشاء الله موفق باشيد.

/ 0 نظر / 11 بازدید